Informacje Niezbędne dla Skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Informacje Niezbędne dla Skarżącego

ART. 225 § 1 KPA

 

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znamionach skargi lub wniosku,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez

wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,

dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

albo też ujawnia prawnie chronione informacje"

 

 

J.Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

Metryczka

Data publikacji 19.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pożarycki KPP Gryfice
do góry